inposterum
witamy
drukuj paragraf    drukuj strone    do gory
Formy pomocy Adresaci pomocy Rodzaj realizowanego programu

Szukaj frazy w nazwie instytucji oraz danych teleadresowych
 
aktualnosci
drukuj paragraf    drukuj strone    do gory
Formy pomocy Adresaci pomocy Nazwa instytucji Dane teleadresowe Opis
Poradnictwo psychologiczne,
Opieka pozaszkolna,
Sport, rekreacja, wypoczynek,
Szkolenia
Dzieci,
Młodzież,
Rodzina
Fundacja "Młodzież dla Chrystusa - Polska" ul. Miernicza 10/2
50-435 Wrocław
godziny pracy: 10.00-13.00
tel: 71 341 57 03
fax: 71 341 57 03
biuro@yfc.pl
www.yfc.pl
 
Poradnictwo psychologiczne,
Opieka pozaszkolna,
Socjoterapia,
Sport, rekreacja, wypoczynek,
Terapia
Dzieci,
Młodzież,
Rodzina,
Niepełnosprawni
Fundacja "Praesterno" ul. Kościuszki 80a
50-441 Wrocław
godziny pracy: 15.00-19.00
tel: 71 372 31 48, 0602 427 089
www.praesterno.pl
 
Poradnictwo psychologiczne,
Usługi opiekuńcze,
Usługi pielęgniarskie,
Terapia,
Rehabilitacja,
Szkolenia,
Edukacja
Dzieci,
Młodzież,
Rodzina
Fundacja "Promyk Słońca" ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław
tel: 71 782 77 77, 71 367 68 49
centrum@promyk.wroc.pl, fundacja@promyk.wroc.pl
www.promykslonca.pl
 
Szkolenia Rodzina Fundacja "Szansa" ul. Orkana 29a
51-153 Wrocław
godziny pracy: 9.00-14.00
tel: 71 325 13 96
fundacjaszansa@poczta.onet.pl
 
Szkolenia Młodzież Fundacja "Zachować Życie" ul. Krynicka 66/12
50-555 Wrocław
godziny pracy: do 16.00
tel: 0509 476 726
siewiera@centrumratownictwa.com
www.centrumratownictwa.com
 
Poradnictwo socjalne,
Poradnictwo prawne,
Opieka pozaszkolna,
Socjoterapia,
Pomoc rzeczowa,
Sport, rekreacja, wypoczynek,
Wsparcie organizacji pozarządowych,
Szkolenia,
Punkt konsultacyjny
Dzieci,
Młodzież,
Rodzina,
Uzależnieni,
Bezrobotni,
Organizacje pozarządowe,
Renciści i emeryci
Fundacja alert Służb Mundurowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ul.Pułaskiego 79
50-444 Wrocław
godziny pracy: 9.00-14.00
tel: 71 341 73 13, 0501 287 618
fax: 71 328 94 47
kaesy@kn.pl
 
Poradnictwo socjalne,
Poradnictwo prawne,
Poradnictwo psychologiczne
Rodzina,
Ofiary przemocy
Fundacja „NON LICET” Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie ul. Stalowa 6a
53-425 Wrocław
godziny pracy: pn, wt 16.00-21.00, śr, czw 12.00-21.00, pt 15.00-20.00
tel: 71 361 97 70
fax: 71 784 38 05
oik@go2.pl
www.nonlicet.pl
 
Poradnictwo psychologiczne,
Opieka pozaszkolna
Dzieci,
Młodzież,
Rodzina,
Niepełnosprawni,
Uzależnieni
Fundacja Barbary Witowskiej Pomocy Dzieciom i Młodzieży Pozbawionej Opieki Dorosłych "Pomaluj mi Świat" ul. Borowska 181-187
50-553 Wrocław
godziny pracy: 9.00-16.00
tel: 71 785 60 09, 0604 771 175
pomaluj_mi_swiat@op.pl
www.pomalujmiswiat.friko.pl
 
Poradnictwo prawne,
Poradnictwo psychologiczne
Kobiety Fundacja Centrum Praw Kobiet ul. Stanów Zjednoczonych 37
54-403 Wrocław
godziny pracy: pn.-czw. 9.00-18.00 oraz pt. 9.00-15.00
tel: 71 358 08 74
cpk_wroclaw@cpk.org.pl
www.cpk.org.pl
 
Poradnictwo prawne,
Poradnictwo psychologiczne,
Doradztwo zawodowe
Kobiety Fundacja dla Kobiet "Dobra Dusza" ul. Kamieńskiego 57/1
51-124 Wrocław
godziny pracy: 8.00-16.00
tel: 71 352 98 15
fax: 71 352 98 12
fundacja@dobradusza.eu
www.dobradusza.eu
 
Punkt konsultacyjny Uzależnieni Fundacja Hallelu Jah ul. Żmigrodzka 22/2
Wrocław
tel: 0502 944 360, punkt konsultacyjny 71 799 89 83
www.zielonemity.republika.pl
 
Opieka pozaszkolna,
Sport, rekreacja, wypoczynek
Dzieci,
Młodzież
Fundacja Hobbit pl. Św. Macieja 5a
50-244 Wrocław
godziny pracy: 15.30-20.00
tel: 71 321 01 77, 71 322 43 26, 0604 609 504
fax: 71 322 43 10
fhobbit@frr.ngo.pl
www.fundacja-hobbit.pl
 
Terapia,
Rehabilitacja
Dzieci,
Młodzież,
Rodzina,
Niepełnosprawni
Fundacja im. Brata Alberta Filia we Wrocławiu ul. Wystawowa 1
Wrocław
godziny pracy: 7.00-15.00
tel: 71 348 59 83
fax: 71 348 59 83
biuro@fundacja-wro.id.pl
www.albert.krakow.pl
 
Poradnictwo socjalne,
Poradnictwo prawne,
Poradnictwo psychologiczne,
Doradztwo zawodowe
Bezrobotni Fundacja In Posterum ul. Strzegomska 7
53-611 Wrocław
godziny pracy: 9.00-13.00, wt, śr 16.00-20.00
tel: 71 359 09 50
inposterum@wp.pl
www.inposterum.pl
 
Opieka pozaszkolna,
Sport, rekreacja, wypoczynek
Dzieci,
Młodzież,
Bezrobotni
Fundacja Integracji Społecznej Prom ul. Podwale 13
50-043 Wrocław
godziny pracy: 15.00-18.00
tel: 71 359 29 21, 0607 975 217
fax: 71 359 09 87
fundacjaprom@o2.pl, biuro@fundacjaprom.pl, januszbalkowski@o2.pl
www.fundacjaprom.pl
 
Fundacja Kalos Kai Agathos ul. Długosza 2-6
51-162 Wrocław
tel: 71 794 63 87
info@kaloskaiagathos.org.pl
www.kaloskaiagathos.org.pl
Program unijny
"Na Swoim" dla osób po 50-tce chcących założyć własną działalność dospodarczą
Poradnictwo socjalne,
Poradnictwo psychologiczne,
Doradztwo zawodowe,
Socjoterapia,
Terapia,
Rehabilitacja
Młodzież,
Rodzina,
Uzależnieni,
Bezrobotni,
Kobiety
Fundacja Krokus ul. Bujwida 34
50-345 Wrocław
godziny pracy: 10.00-15.00
tel: 71 328 05 31
fundacjakrokus@sisco.pl
www.krokussisco.pl
 
Pomoc rzeczowa,
Pomoc finansowa
Dzieci,
Młodzież,
Chorzy,
Niepełnosprawni
Fundacja na Ratunek Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi ul. Świdnicka 53
50-030 Wrocław
godziny pracy: 9.00-15.00
tel: 71 372 36 09, 71 38 20 40
fax: 71 372 36 09
fundacja@naratunek.org
www.naratunek.org
 
Poradnictwo prawne,
Poradnictwo psychologiczne,
Pomoc rzeczowa,
Rehabilitacja,
Szkolenia,
Edukacja
Rodzina,
Bezrobotni
Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych "Nie Trać Nadziei" ul. Różana 4-6
53-226 Wrocław
godziny pracy: wt 16.00-18.00, śr 10.00-12.00
tel: 71 339 00 81, 0601 879 008
www.nietracnadziei.org
 
Wsparcie organizacji pozarządowych,
Szkolenia,
Edukacja
Młodzież,
Bezrobotni
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Dolnośląskie ul. Mennicza 1
50-057 Wrocław
tel: 71 372 41 21, 71 344 26 90
fax: 71 372 41 21
biuro@frdl-cd.org.pl ; akademia@kariera.wroc.pl
www.frdl-cd.org.pl ; www.kariera.wroc.pl
Program unijny
"Akademia Żaka" - bezpłatne warsztaty dla studentów: "Trening pracy zespołowej", "Autoprezentacja na rynku pracy", "Skuteczna komunikacja"
«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  
wroclaw