inposterum
witamy
drukuj paragraf    drukuj strone    do gory
Formy pomocy Adresaci pomocy Rodzaj realizowanego programu

Szukaj frazy w nazwie instytucji oraz danych teleadresowych
 
aktualnosci
drukuj paragraf    drukuj strone    do gory
Formy pomocy Adresaci pomocy Nazwa instytucji Dane teleadresowe Opis
Poradnictwo psychologiczne,
Socjoterapia,
Telefon zaufania
Dzieci,
Młodzież,
Rodzina,
Chorzy,
Niepełnosprawni,
Uzależnieni
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" ul. Paulińska 16/2
50-225 Wrocław
godziny pracy: 16.00-19.00
tel: 71 329 18 22, 71 325 20 69, 0508 284 414
 
Poradnictwo socjalne,
Poradnictwo prawne,
Poradnictwo psychologiczne,
Doradztwo zawodowe,
Telefon zaufania,
Usługi opiekuńcze,
Terapia,
Wsparcie organizacji pozarządowych,
Szkolenia,
Punkt konsultacyjny,
Edukacja
Dzieci,
Młodzież,
Rodzina
Towarzystwo Rozwoju Rodziny ul. Podwale 74/23 oficyna
50-449 Wrocław
godziny pracy: 9.00-20.00
tel: 71 342 14 13, 71 343 79 55
wroclaw@trr.org.pl
www.trr.org.pl
 
Pośrednictwo pracy Bezrobotni Van Koppen & Van Eijk. Doradztwo personalne ul. Traugutta 144u/4
50-458 Wrocław
godziny pracy: 9.00-18.00
tel: 71 341 40 07; 71 782 74 85
biuro@vk-ve.pl
www.vk-ve.pl
 
Szkolenia,
Edukacja
Bezrobotni Vento Consulting ul. Kuźnicza 10
50-138 Wrocław
godziny pracy: 9.00-17.00
tel: 71 374 61 33
fax: 71 344 53 46
wroclaw@vento.net.pl
www.vento.net.pl
Program unijny
szkolenie z zakresu komunikacji i technik sprzedaży oraz obsługi komputerów przeznaczone dla osób zagrożonych utratą pracy
Poradnictwo psychologiczne,
Terapia,
Edukacja
Rodzina,
Uzależnieni
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia wyb. J.C.Korzeniowskiego 18
51-129 Wrocław
tel: 71 329 26 71, 329 14 60 w. 306
wotuw@dfx.pl
www.wotuw.dfx.pl
 
Pośrednictwo pracy Bezrobotni Work Support Sp. z o.o ul. Oławska 27-29
50-123 Wrocław
tel: 71 342 09 19
praca@worksupport.pl
www.worksupport.pl
 
Poradnictwo psychologiczne,
Terapia,
Szkolenia
Dzieci,
Młodzież,
Rodzina
Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii pl. Św. Macieja 5
50-244 Wrocław
godziny pracy: 10.00-14.00
tel: 71 322 86 43
dyna_lingua@op.pl; logopedia@neostrada.pl
 
Poradnictwo socjalne,
Poradnictwo prawne,
Poradnictwo psychologiczne,
Doradztwo zawodowe,
Terapia,
Rehabilitacja,
Szkolenia
Rodzina,
Niepełnosprawni,
Bezrobotni
Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych ul. Św. Antoniego 36/38
50-073 Wrocław
godziny pracy: pn, wt, czw 8.00-17.00, śr,pt 8.00-16.00
tel: 71 344 17 34
fax: 71 344 85 75
wson@wson.wroc.pl
www.wson.wroc.pl
 
Doradztwo zawodowe,
Szkolenia,
Edukacja
Młodzież,
Bezrobotni
Wrocławskie Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli ul. Dawida 9/11
50-527 Wrocław
godziny pracy: 10.00-15.00 - biuro projektu
tel: 071 796 45 58
fax: 071 796 45 58
rekrutacja-equal@wcdn.wroc.pl
www.want2learn.pl
Program unijny
"WANT2LEARN - Chcę się uczyć" - projekt skierowany jest do wrocławskiej młodzieży w wieku 18-24 lat, która ma problemy z nauką i nie posiada wystarczających kwalifikacji zawodowych gwarantujących znalezienie pracy
Wsparcie organizacji pozarządowych,
Szkolenia
Organizacje pozarządowe Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „SEKTOR 3” ul. Legnicka 65 (dojazd od ul. Legnickiej lub Wejherowskiej)
54-206 Wrocław
godziny pracy: poniedziałek – piątek 9:00 – 20:00
tel: 0 603 970 999
www.sektor3.wroclaw.pl
 
Poradnictwo socjalne,
Poradnictwo psychologiczne,
Sport, rekreacja, wypoczynek,
Rehabilitacja
Uzależnieni Wrocławskie Stowarzyszenie Abstynentów "Klub Starówka" pl. Św. Macieja 5
50-244 Wrocław
tel: 71 322 61 91
 
Poradnictwo socjalne,
Schroniska, noclegownie
Rodzina,
Ofiary przemocy,
Uzależnieni,
Bezdomni,
Ofiary przestępstw,
Bezrobotni
Wrocławskie Stowarzyszenie Osób Bezdomnych ul. Jedności Narodowej 57a
50-262 Wrocław
godziny pracy: 10.00-14.00
tel: 71 322 09 60, 0501 351 263
wsob@o2.pl
 
Opieka pozaszkolna,
Socjoterapia,
Pomoc rzeczowa,
Sport, rekreacja, wypoczynek,
Terapia,
Rehabilitacja
Dzieci,
Młodzież
Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niewidomych ul. Kasztanowa 3a/5
53-125 Wrocław
tel: 71 337 08 81, 71 337 25 26, 0605 597 990
 
Poradnictwo socjalne,
Poradnictwo prawne,
Poradnictwo psychologiczne,
Doradztwo zawodowe,
Socjoterapia,
Pomoc finansowa,
Sport, rekreacja, wypoczynek,
Terapia,
Rehabilitacja,
Szkolenia
Dzieci,
Młodzież,
Rodzina,
Niepełnosprawni
Wrocławskie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Razem" ul. Grochowa 36
53-424 Wrocław
tel: 71 362 17 24
lidiagl@vp.pl
 
Rodzina,
Byli więźniowie
Wrocławskie Towarzystwo Opieki Nad Więźniami ul. Katedralna 4
50-328 Wrocław
tel: 71 322 76 12; 71 328 89 29
 
Poradnictwo psychologiczne,
Usługi opiekuńcze,
Usługi pielęgniarskie,
Terapia,
Szkolenia
Dzieci,
Młodzież,
Rodzina,
Chorzy,
Niepełnosprawni
Wrocławskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej ul. Hirszfelda 12
53- 413 Wrocław
tel: 71 368 92 95
fax: 71 368 92 19
dco@post.pl
www.dco.com.pl
 
Opieka pozaszkolna,
Pomoc rzeczowa,
Sport, rekreacja, wypoczynek,
Punkt konsultacyjny
Dzieci,
Młodzież,
Rodzina,
Bezrobotni
Zakrzowskie Stowarzyszenie Edukacyjne "Rodzina" ul. Zatorska 11
51-213 Wrocław
godziny pracy: 8.00-15.00
tel: 71 345 44 88
kazimieradolny_zserodzina@interia.pl
 
Sport, rekreacja, wypoczynek Dzieci,
Młodzież,
Niepełnosprawni
Związek Harcerstwa Polskiego ul. Nowa 6
50-123 Wrocław
tel: 71 343 86 66
fax: 71 372 48 39
dolnoslaska@zhp.pl
 
Sport, rekreacja, wypoczynek Dzieci,
Młodzież
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Dolnośląski ul. Pomorska 27/2
50-216 Wrocław
tel: 71 329 69 23
odls@zhr.pl
www.zhr.pl
 
Sport, rekreacja, wypoczynek Dzieci,
Młodzież
Związek Młodzieży Wiejskiej "Wici" ul. Komuny Paryskiej 72/41
50-452 Wrocław
godziny pracy: 9.00-16.00
tel: 71 344 38 02, 71 344 00 38, 0696 241 374
zdzmw@poczta.onet.pl
 
«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  
wroclaw