inposterum
witamy
drukuj paragraf    drukuj strone    do gory
Formy pomocy Adresaci pomocy Rodzaj realizowanego programu

Szukaj frazy w nazwie instytucji oraz danych teleadresowych
 
aktualnosci
drukuj paragraf    drukuj strone    do gory
Formy pomocy Adresaci pomocy Nazwa instytucji Dane teleadresowe Opis
Poradnictwo psychologiczne,
Opieka pozaszkolna,
Usługi opiekuńcze,
Szkolenia,
Edukacja
Dzieci,
Młodzież,
Niepełnosprawni,
Renciści i emeryci
Centrum Wolontariatu we Wrocławiu ul. Jedności Narodowej 85/1
50-073 Wrocław
godziny pracy: 16.00-19.00
tel: 71 372 04 86
fax: 71 372 04 86
wroclaw@wolontariat.org.pl, iwona-tarnogorska@wp.pl
 
Szkolenia,
Pośrednictwo pracy
Bezrobotni,
Organizacje pozarządowe
Centrum Wspierania Projektów Europejskich ul.Rogowska 127
54-440 Wrocław
tel: 71 797 95 47 do 49
biuro@cwpe.pl; centrala@cwpe.pl
www.cwpe.pl; www.kadry.cwpe.pl
Program unijny
Poradnictwo psychologiczne,
Terapia
Ofiary przemocy,
Uzależnieni,
Bezdomni,
Byli więźniowie,
Ofiary przestępstw,
Bezrobotni
Chrześcijańska Grupa Wsparcia przy Kościele Zielonoświątkowym "Operacja Stacja" ul. Sępia 2-6
54-143 Wrocław
godziny pracy: 10.00-14.00
tel: 71 783 33 19
antiochia@jezus.pl, antiochia@vp.pl
 
Poradnictwo socjalne,
Poradnictwo prawne,
Doradztwo zawodowe,
Sport, rekreacja, wypoczynek,
Szkolenia
Repatrianci Dolnoślaskie Stowarzyszenie dla Repatriantów "Pomocna Dłoń" ul. Podwale 65a/17
50-010 Wrocław
tel: 0510 25 12 56
dsdr@op.pl
 
Poradnictwo prawne,
Wsparcie organizacji pozarządowych
Organizacje pozarządowe Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ul. Ruska 43/45
50-079 Wrocław
godziny pracy: 8.30-16.30
tel: 71 793 23 24
fax: 71 796 30 00
dfop@dfop.org.pl
 
Poradnictwo prawne,
Pomoc rzeczowa,
Pomoc finansowa,
Wsparcie organizacji pozarządowych,
Szkolenia
Dzieci,
Młodzież,
Uchodźcy,
Organizacje pozarządowe
Dolnośląska Fundacja Kolegium Europy Wschodniej ul. Kiełbaśnicza 5
50-108 Wrocław
godziny pracy: 8.00-16.00
tel: 71 342 16 81, 71 341 71 97
office@kew.org.pl
www.kew.org.pl
 
Poradnictwo prawne,
Poradnictwo psychologiczne,
Terapia
Ofiary przemocy,
Organizacje pozarządowe,
Kobiety
Dolnośląskie Forum Stowarzyszeń i Środowisk Kobiecych ul. Ofiar Oświęcimskich 17
52-017 Wrocław
godziny pracy: 10.00-18.00
tel: 71 343 47 29, 71 340 01 06
dfsisk@free.ngo.pl
 
Opieka pozaszkolna,
Pomoc rzeczowa
Dzieci,
Młodzież,
Renciści i emeryci
Dolnośląskie Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Inspirator" ul. Słowińców 61
52-339 Wroclaw
tel: 71 787 45 87, 692 896 198
inspirator@poczta.fm
www.inspirator.nazwa.pl
 
Poradnictwo socjalne,
Szkolenia,
Punkt konsultacyjny
Dzieci,
Młodzież,
Rodzina,
Niepełnosprawni
Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu ul. Lelewela 13/6
53-505 Wrocław
godziny pracy: 10.00-16.00
tel: 71 342 72 08
autyzm7@o2.pl, winiszewska@tlen.pl
 
Terapia,
Rehabilitacja,
Edukacja
Dzieci,
Młodzież,
Rodzina,
Niepełnosprawni
Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Ostoja" ul. Stawowa 1a
50-015 Wrocław
tel: 71 344 78 02
sekretariat@ostoja.org.pl; wtz.stawowa@ostoja.org.pl
www.ostoja.pl
 
Poradnictwo prawne,
Poradnictwo psychologiczne,
Pomoc rzeczowa,
Pomoc finansowa
Dzieci,
Młodzież,
Rodzina,
Ofiary przestępstw
Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw "Karta 99" ul. Włodkowica 23
50-072 Wrocław
tel: 71 344 66 33
 
Wsparcie organizacji pozarządowych,
Szkolenia
Organizacje pozarządowe Dolnosląski Związek Organizacji Pozarządowych "Wros" ul. Rybnicka 39
52-016 Wrocław
tel: 71 343 47 29
fax: 71 341 64 88
wros-wroclaw@o2.pl
 
Opieka pozaszkolna,
Socjoterapia,
Pomoc rzeczowa,
Terapia,
Rehabilitacja,
Szkolenia
Dzieci,
Młodzież,
Rodzina,
Chorzy,
Niepełnosprawni
Dr Clown Oddział Wrocław ul. Goszczyńskiego 9
Warszawa
tel: 0503 942 510 do godz.17.00
aligol@wp.pl
www.drclown.pl
 
Poradnictwo psychologiczne,
Doradztwo zawodowe,
Szkolenia,
Pośrednictwo pracy
Bezrobotni Europejskie Centrum Pracy ul. Kniaziewicza 7
50-454 Wrocław
godziny pracy: 8.00-16.00
tel: 71 342 88 23
fax: 71 789 91 17
www.ecp.pl; www.jestpraca.pl
Program unijny
"Dostałam swoją szansę - wchodzę na rynek pracy" przeznaczony dla kobiet bezrobotnych
Poradnictwo socjalne,
Poradnictwo psychologiczne,
Socjoterapia,
Sport, rekreacja, wypoczynek,
Rehabilitacja
Dzieci,
Młodzież,
Rodzina,
Chorzy,
Niepełnosprawni
Europejskie Centrum Rozwoju i Wsparcia "Azyl" ul. Jedności Narodowej 119/9
50-303 Wrocław
godziny pracy: 10.00-15.00
tel: 71 322 87 27
 
Poradnictwo socjalne,
Poradnictwo psychologiczne,
Doradztwo zawodowe,
Opieka pozaszkolna,
Pomoc rzeczowa,
Pomoc finansowa,
Sport, rekreacja, wypoczynek,
Schroniska, noclegownie,
Kuchnia charytatywna,
Klub seniora
Młodzież,
Rodzina,
Bezdomni,
Renciści i emeryci
Fundacja "Albertówka" ul. Grabiszyńska 103
53-439 Wrocław
tel: 71 783 37 94
fax: 71 783 55 44
fundacja@albertowka.pl
www.albertowka.pl
 
Poradnictwo psychologiczne,
Usługi opiekuńcze,
Usługi pielęgniarskie,
Terapia,
Szkolenia
Młodzież,
Rodzina,
Chorzy,
Niepełnosprawni,
Renciści i emeryci
Fundacja "Dobrze że Jesteś" ul. Dębowa 9/3
53-121 Wrocław
godziny pracy: rano
tel: 71 794 62 17
fundacja@dobrzezejestes.3c.pl
www.dobrzezejestes.3c.pl
 
Poradnictwo socjalne,
Poradnictwo psychologiczne,
Opieka pozaszkolna,
Socjoterapia,
Sport, rekreacja, wypoczynek,
Usługi opiekuńcze,
Usługi pielęgniarskie,
Edukacja
Dzieci,
Młodzież,
Rodzina,
Chorzy,
Renciści i emeryci
Fundacja "Kairos" ul. Sępia 2-6
53-143 Wrocław
tel: 71 332 33 76, 0501 026 468
Krystyna.rybotycka@gmail.com
www.kairos.xt.pl
 
Poradnictwo socjalne,
Poradnictwo psychologiczne,
Terapia,
Szkolenia,
Punkt konsultacyjny
Rodzina Fundacja "Mamy Dziecko" ul. Kilińskiego 22/11
50-264 Wrocław
godziny pracy: 10.00-15.00
tel: 71 321 20 04, 0502 442 696
biuro@mamydziecko.org.pl
 
Poradnictwo socjalne,
Sport, rekreacja, wypoczynek,
Szkolenia,
Pośrednictwo pracy
Młodzież Fundacja "Manus" pl. Grunwaldzki 7/5
50-370 Wrocław
tel: 71 320 39 61
fax: 71 320 23 74
biuro@manus.pl
www.manus.pl
 
«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  
wroclaw