inposterum
drukuj paragraf    drukuj strone    do gory
Publikacje 2018

E book

Zapraszamy do lektury (w języku polskim i angielskim) podręcznika do pracy asystenta rodziny pt. „ Integracja przez Edukację – metodologia asystentury rodzinnej”. E book zawiera w sobie opisane metody do pracy z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym.


statut pdf statut pdf
„ Integracja przez Edukację – metodologia asystentury rodzinnej” Innovative Methods of Family Assistance

Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją dotyczącą analfabetyzmu funkcjonalnego

statut pdf
ANALFABETYZM FUNKCJONALNY

Publikacje 2017

Uwarunkowania skutecznego wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym to raport porównawczy - prezentuje wyniki badań prowadzonych z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym oraz specjalistami pracującymi z taką młodzieżą, w trzech państwach partnerskich : Polsce, Niemczech i Hiszpanii.

statut pdf statut pdf
raport w wersji polskiej raport w wersji angielskiej

E book pt. "Integracja przez Inspiracje. Pozaformalne metody edukacji w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym"

statut pdf statut pdf
E book w wersji polskiej E book w wersji angielskiej

Publikacje 2015

Raport z badań „Uwarunkowania skutecznej pomocy rodzinom wykluczonym społecznie".


statut pdf statut pdf statut pdf
Zobacz raport w formacie PDF RESEARCH REPORT - PDF FUNCTIONAL ILLITERACY and NONFORMAL EDUCATION

Publikacje 2014

Aktywizacja zawodowa osób po 50. roku życia - opracowanie zbiorcze

statut pdf
Zobacz raport w formacie PDF

Problemy wdrożeniowe asystencji rodzinnej w świetle doświadczeń i opinii jej adeptów i ich opiekunów

statut pdf
Zobacz raport w formacie PDF

Publikacje 2012
Asystent rodziny jako innowacyjny instrument pomocy na tle mechanizmów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu rodzin.


statut pdf
Zobacz raport w formacie PDF

"Bezrobotni Powyżej Trzech Lat we Wrocławiu"

• Niniejsze opracowanie przedstawia najbardziej istotne cechy osób bezrobotnych powyżej 3 lat zarejestrowanych w Powiatowym   Urzędzie Pracy we Wrocławiu oraz charakterystykę świadczeniobiorców pomocy społecznej.
• W opracowaniu opisano główne cechy społeczno-demograficzne, które mają wpływ na położenie jednostki na rynku pracy (płeć, wiek,   wykształcenie i umiejętności zawodowe).
• Niniejsze opracowanie zawiera też pewne sugestie, które mogą pomóc w zrozumieniu zachowań jednostki na rynku pracy, a także   wpłynąć na poprawę form pomocy dostosowując je do zachowań i potrzeb głównych aktorów.
• Niniejszy raport powstał ramach projektu: "Zaplanuj Swoją Przyszłość" Punkt Konsultacyjny – Spółdzielnia Socjalna” współfinansowanego   przez Gminę Wrocław.

statut word statut pdf
Zobacz raport w formacie DOC Zobacz raport w formacie PDF