Publikacje, artykuły

Integracja przez Edukację - metodyka asystentury rodzinnej Metody do pracy z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym.
Wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Prezentacja wyników badań prowadzonych z młodzieżą oraz specjalistami pracującymi z taką młodzieżą, w trzech państwach: Polsce, Niemczech i Hiszpanii
Integracja przez inspiracje Pozaformalne metody edukacji w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym
Uwarunkowania skutecznej pomocy rodzinom wykluczonym społecznie Raport z badań badań przeprowadzonych krajach partnerskich projektu: Polsce, Republice Czeskiej, Austrii i w Wielkiej Brytanii.
Aktywizacja zawodowa osób po 50. roku życia Prezentacja doświadczeń partnerów projektu „Aktywne Wrocławianki”.
Problemy wdrożeniowe asystencji rodzinnej Monografia zbierająca doświadczenia i opinie adeptów asystencji i ich opiekunów
Asystent rodziny jako innowacyjny instrument pomocy na tle mechanizmów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu rodzin. Podsumowanie wniosków z realizacji projektu „Asystent Rodziny”
Bezrobotni Powyżej Trzech Lat we Wrocławiu Cechy społeczno-demograficzne, mające wpływ na położenie jednostki na rynku pracy.

Fundacja In Posterum

ul. Na Ostatnim Groszu 10/6
54-207 Wrocław
Nawiguj

Dane kontaktowe

694 006 696
Wykonanie
PRAGMAHEAD.COM