inposterum
Wyobrazić kino
drukuj paragraf    drukuj strone    do gory

Fundacja In Posterum zrealizowała Film „Wyobrazić kino” którego celem jest upowszechnienie wiedzy o audiodeskrypcji wśród osób zajmujących się edukacją i
opieką nad osobami niewidzącymi lub słabo widzącymi.

Filmy, szeroko pojęte materiały audiowizualne stały się w XXI wieku naturalnym
środowiskiem dla człowieka , szczególnie młodszego pokolenia. Wydaje się
niezbędne i ze wszech miar wskazane , aby umożliwić osobom niedowidzącym
wkroczenie w ten obszar. Pojawia się coraz więcej filmów fabularnych z
audiodeskrypcją, kin czy domów kultury, które umożliwiają takie projekcje. Natomiast
odczuwalny jest brak informacji i świadomości jak ważny i potrzebny może to
być element nauki, wychowania i rehabilitacji osób z upośledzonym wzrokiem.
Odizolowanie osób niewidzących od tak ważnych dóbr kultury, jak polskie i
zagraniczne filmy fabularne i dokumentalne może powodować istotne poczucie
degradacji społecznej i kulturalnej.

Film jest próbą opisania świata postrzeganego czy też wyobrażonego przez dzieci
niewidzące i niedowidzące, ukazany poprzez pryzmat ich zainteresowań związanych
z kinem.

Zadanie współfinansowane ze środków PFRON przekazanych przez Samorząd
Województwa Dolnośląskiego, zrealizowane w 2011r. Umowa Nr DS.-N/1384/11.

wroclaw

Uruchomiliśmy bazę danych kompleksowej informacji o usługach społecznych oferowanych przez instytucje społeczne oraz organizacje pozarządowe działające we Wrocławiu.

Jeśli szukasz pomocy, skorzystaj z "Informatora Społecznego".

jeden procent
Film „Wyobrazić kino”

valid w3c xhtml  valid w3c css
Panele akustyczne