inposterum
Romowie i Gadziowie na jednym podwórku
do gory

„Romowie i Gadziowie na jednym podwórku” to projekt, który jest efektem wspólnej inicjatywy Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego (Lider Projektu) oraz dwóch organizacji Fundacji Prom i Fundacji In Posterm (Partnerzy)
Projekt realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Działania1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej w regionie Poddziałania 1.3.Projekty na rzecz społeczności romskiej

Cele Projektu

 • Wzmocnienie efektywności służb publicznych w zakresie usług świadczonych społeczności romskiej
 • Aktywizacja środowisk romskich
 • Podniesienie potencjału zatrudnienia wśród Romów
 • Podniesienie poziomu edukacyjnego Romów
 • Zwiększenie wiedzy o kulturze romskiej  wśród osób z otoczenia Romów
 • Zwiększenie znaczenia profilaktyki zdrowia u Romów

Adresaci Projektu
Projekt skierowany jest do społeczności romskiej oraz do pracowników służb publicznych (m.in. Policja, MOPS, UM Wrocławia)

Działania
Fundacja In Posterum odpowiedzialna jest za organizację „Centrum Zawodowej Aktywności Romów”, w ramach którego przeprowadzone zostaną następujące działania:

 • Warsztaty kultury romskiej dla pracowników administracji publicznej
 • Warsztaty nauki czytania i pisania dla Romów – rozwój umiejętności posługiwania się językiem polskim z uwzględnieniem indywidualnych umiejętności uczestników  
 • Warsztaty umiejętności codziennych dla Romów – zdobywanie i pozyskiwanie informacji potrzebnych w życiu codziennym, zwiększenie świadomości własnych praw, umiejętność poruszania się w strukturach instytucjonalnych
 • Kurs zawodowy remontowo-budowlany dla 10 Romów
 • Kurs Prawa jazdy dla 15 Romów
 • Kurs zawodowy szycie na maszynie dla 10 Romów
 • Kurs zawodowy – gotowanie dla 5 Romów
 • Indywidualne doradztwo zawodowe dla 40 Romów

Ponadto w ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

Punkty Aktywizacji Romów
(odpowiedzialna fundacja PROM), w których udzielane będą porady edukacyjne, socjalne, prawne. Punkty zlokalizowane będą w pobliżu miejsc zamieszkania uczestników (ul. Czajkowskiego, Przybyszewskiego, Chrobrego). Ponadto w ramach punktu zostanie w celach promocji kultury romskiej zorganizowana wystawa prac artystycznych z pięciu edycji konkursu „Romowie Moi sąsiedzi”, a także nowa edycja konkursu.

Asystenci Romscy
to zadanie realizowane prze CIRS w ramach którego zorganizowane zostaną warsztaty dla liderów romskich służące wzmocnieniu środowisk romskich o animatorów, którzy będą integrować Romów oraz reprezentować ich w działaniach podejmowanych przez miasto Wrocław. Efektem warsztatów będzie zrealizowanie miniprojektu przez uczestników, opracowanie przez nich metodyki aktywizacji Romów. Planowana jest także wizyta studyjna w Tarnowie – wymiana dobrych praktyk dotyczących integracji społecznej Romów.

Profilaktyka i Promocja Zdrowia (odpowiedzialny CIRS)
Organizacja trzech Białych Dni, w ramach których oferowane będą bezpłatne badania lekarskie.

Filmowy Festiwal Kultury Romskiej (odpowiedzialny CIRS), który obejmie projekcję 10 filmów, warsztaty animacji plakatowej, koncert oraz wystawę prac dzieci romskich.

Jeśli jesteś zainteresowan(a)y
Wypełnij i wyślij do nas e-mailem (inposterum@wp.pl) lub faxem (71/359 09 50) poniższy formularz zgłoszeniowy:
statut word
Probierz formularz w formacie DOC

Czas trwania projektu: od 01.01.2010r. do 30.06.2011r.
wroclaw

Uruchomiliśmy bazę danych kompleksowej informacji o usługach społecznych oferowanych przez instytucje społeczne oraz organizacje pozarządowe działające we Wrocławiu.

Jeśli szukasz pomocy, skorzystaj z "Informatora Społecznego".

jeden procent
valid w3c xhtml  valid w3c css
Panele akustyczne