inposterum
Poradnictwo rodzinne
drukuj paragraf    drukuj strone    do gory

Prowadzenie poradnictwa rodzinnego w różnych rejonach Wrocławia to projekt wspierający rodzinę w jej prawidłowym funkcjonowaniu współfinansowany ze środków Gminy Wrocław, realizowany w okresie od 17.01.2011 - 31.12.2013 r.

Cele Projektu Celem projektu jest wspieranie rodziny w dobrym wypełnianiu jej funkcji wychowawczych oraz wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wzmacnianie rodziny w wykorzystaniu ich możliwości i zasobów, a w szczególności pomoc rodzinom i opiekunom w radzeniu sobie z trudnościami w procesie opieki i wychowaniu dzieci i młodzieży.

Adresaci Projektu
Projekt przeznaczony jest dla wszystkich rodzin, zamieszkałych we Wrocławiu, w szczególności znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Odbiorcami usług pozostają zarówno kobiety jak i mężczyźni w różnym wieku w tym również młodzież. Podstawowym kryterium wsparcia jest chęć poprawy swoich kompetencji wychowawczych i poprawa jakości życia rodzinnego, a w przypadku młodzieży chęć zrozumienia własnych emocji i poprawy zachowań.

Działania
Poradnictwo psychologiczne – ukierunkowane na:

  • Diagnozowanie potrzeb osób i rodzin.
  • Udzielanie pomocy psychologicznej uwzględniającej wewnętrzny potencjał rodziny i jego wykorzystanie w przeżywanych przez nie trudności.
  • Pomoc rodzicom i opiekunom w radzeniu sobie z trudnościami w procesie opieki i wychowania dzieci i młodzieży.
  • Pomoc osobom współuzależnionym i ich rodzinom

Dyżur psychologiczny pełniony jest dwa razy w tygodniu we wtorki i środy w godzinach od 16:00 do 19:00

Jeśli jesteś zainteresowan(a)y
Przyjdź do nas
Nasz adres: Siedziba Fundacji In Posterum
Wrocław, ul. Strzegomska 7
Zadzwoń do nas, a nasi pracownicy udzielą Ci kompleksowej informacji.
Nasz telefon: (071) 359 09 50 / 666 09 77 80
Wyślij zapytanie na nasz e-mail
Nasz e-mail: inposterum@wp.pl

Czas trwania projektu: od 17.01.2011 - 31.12.2013 r.
wroclaw

Uruchomiliśmy bazę danych kompleksowej informacji o usługach społecznych oferowanych przez instytucje społeczne oraz organizacje pozarządowe działające we Wrocławiu.

Jeśli szukasz pomocy, skorzystaj z "Informatora Społecznego".

jeden procent
Film „Wyobrazić kino”

valid w3c xhtml  valid w3c css
Panele akustyczne