inposterum
Flexi praca!
drukuj paragraf    drukuj strone    do gory

Flexi praca! Promocja alternatywnych form zatrudnienia to projekt o charakterze informacyjno-promocyjnym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Działania 6.1.Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie oraz Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Cele projektu
Głównym celem projektu jest upowszechnienie i promocja elastycznych form zatrudnienia (EFZ) poprzez organizację Punktu Informacji i Promocji oraz organizację kampanii informacyjno-promocyjnej.
Cele szczegółowe projektu to:

  • udzielanie szerokiej informacji dotyczącej EFZ m.in. możliwości ich stosowania z uzwględnieniem aspektów prawnych
  • eliminowanie stereotypów związanych z EFZ
  • promocja i upowszechnienie wiedzy na temat EFZ jako alternatywny dla pracy na pełnym etacie

Adresaci projektu
Projekt adresowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia z grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

  • niepracujących kobiet, które mają trudności z pogodzeniem roli matki/opiekunki (przerwa związana z urodzeniem i wychowaniem dzieci) z rolą pracownicy
  • niepracujących młodych osób (>25 lat) poszukujących alternatywnych form zatrudnienia celem pogodzenia nauki z pracą oraz bezrobotnych absolwentów, którzy mają trudności z wejściem na rynek pracy
  • osób niepełnosprawnych, które mogłyby podjąć zatrudnienie, ale często uniemożliwiają im to bariery związane z ograniczoną mobilnością (m.in. dysfunkcje ruchowe) oraz bariery architektoniczne
  • mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańców miast do 25 tys., zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą

Działania:
W ramach projektu  "Flexi praca! Promocja alternatywnych form zatrudnienia" zrealizowane zostaną następujące zadania:

Kampania Informacyjno – Promocyjna
W ramach kampanii promocyjnej zaplanowano reklamę w lokalnych mediach (telewizja, radio, prasa, Internet), reklama zewnętrzna (stacjonarne i mobilne billboardy), kolportaż ulotek, organizację konkursu w ramach reklamy radiowej.
Działania informacyjno-promocyjne "Flexi praca! Promocja alternatywnych form zatrudnienia" obejmą swoim zasięgiem miasto Wrocław (wrocławski powiat grodzki) oraz 9 podmiejskich gmin: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Święta Katarzyna, Żórawina wchodzących w skład wrocławskiego powiatu ziemskiego.

Punkt Informacji i Promocji
Do zadań punktu należy przede wszystkim udzielanie kompleksowej informacji na temat elastycznych form zatrudnienia i możliwości ich wykorzystania w pracy zawodowej.
Z pracownikami Punktu możesz skontaktować się codziennie w dni robocze w godz.
9:00-15:00. Dodatkowo, w każdy czwartek w godz. 14-18 w Punkcie Informacji i Promocji dyżury będzie pełnił Specjalista, który udzieli Ci darmowej porady z zakresu elastycznych form zatrudnienia.

Seminarium poświęcone alternatywnym formom zatrudnienia, na którym przedstawimy różne punkty widzenia i koncepcje związane z elastycznością pracy.

Targi EFZ na które zaprosimy pracodawców wykorzystujących elastyczne formy zatrudnienia.

Jeśli jesteś zainteresowan(a)y:
Przyjdź do nas i porozmawiaj na temat elastycznych form zatrudnienia.
Nasz adres: Punkt Informacji i Promocji, Wrocław, ul. Strzegomska 7
Zadzwoń do nas, a nasi pracownicy udzielą Ci kompleksowej informacji.
Nasz telefon: (071) 359 09 50 / 666 09 77 80
Wyślij zapytanie na nasz e-mail
Nasz e-mail: informacja-flexi@wp.pl
Skontaktuj się za pomocą komunikatora gadu-gadu (17414192).

UWAGA! Prezentujemy zapytanie ofertowe związane z kampaniem projektu
W związku z realizacją kampanii informacyjno-promocyjnej projektu "Flexi praca! Promocja alternatywnych form zatrudnienia" zwracamy się z prośbą o przedstawianie ofert na przedmiot zamówienia: "najem powierzchni reklamowej na nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem plakatów, ich montażem, ekspozycją, demontażem oraz utylizacją eksponowanych plakatów". Pobierz zapytanie ofertowe.
Czas trwania projektu: od 01.11.2009r. do 30.06.2010r.
Strona projektu: www.flexi-praca.pl
wroclaw

Uruchomiliśmy bazę danych kompleksowej informacji o usługach społecznych oferowanych przez instytucje społeczne oraz organizacje pozarządowe działające we Wrocławiu.

Jeśli szukasz pomocy, skorzystaj z "Informatora Społecznego".

jeden procent
valid w3c xhtml  valid w3c css
Panele akustyczne