inposterum
Aktywni
drukuj paragraf    drukuj strone    do gory

„Aktywni – Rehabilitacja Zawodowa i Społeczna Osób Niepełnosprawnych” to projekt aktywizujący skierowany do osób niepełnosprawnych, współfinansowany ze środków PFRON – I edycja, realizowany w okresie od 01.01. 2010r. do 31.12.2010r.
Cele Projektu
Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe projektu to:

  • zwiększeni motywacji osób niepełnosprawnych  do aktywnego poszukiwania pracy
  •  wzrost kompetencji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych
  •  propagowanie informacji na temat alternatywnych form zatrudnienia i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
  •  zmniejszenie poziomu bezrobocia i poprawa wskaźników zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych
  • zmiana społecznego postrzegania osoby niepełnosprawnej jako aktywnego aktora rynku pracy.

Adresaci Projektu
Projekt adresowany jest do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych we Wrocławiu, nieaktywnych na rynku pracy
Działania
W ramach projektu „Aktywni” realizować będziemy indywidualny program wsparcia dla osób niepełnosprawnych poprzez:
Spotkania ze specjalistą do spraw zatrudnienia – indywidualne zajęcia, których celem będzie wsparcie i pomoc osobie niepełnosprawnej w czynnościach związanych z procesem zatrudnienia, zgodnie z jej potrzebami na podstawie rozpoznanych możliwości, kwalifikacji, zainteresowań i preferencji zawodowych.
Specjalista będzie do dyspozycji uczestników projektu od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00.
W ramach spotkań każdy z uczestników będzie miał możliwość:

  • sporządzenia dokumentów aplikacyjnych
  • przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej
  • skorzystania ze wsparcia w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca pracy
  • nabycia umiejętności podstaw obsługi komputera i użytkowania Internetu

Indywidualne Poradnictwo Zawodowo – Społeczne – spotkania z doradcą zawodowym, których celem będzie określenie możliwości zawodowych oraz stworzenie osobistego projektu kariery zawodowej. Doradca zawodowy pełni dyżur w każdy wtorek  w godz. 16:00-18:00.

Indywidualne Poradnictwo Prawne - porady prawne ukierunkowane na zagadnienie praw i obowiązków osoby niepełnosprawnej. Prawnik pełni dyżur w każdą środę w godz. 12:00 – 14:00

Jeśli jesteś zainteresowan(a)y
Przyjdź do nas i porozmawiaj ze specjalistą do spraw zatrudnienia
Nasz adres: Siedziba Fundacji In Posterum
Wrocław, ul.  Strzegomska 7
Zadzwoń do nas, a nasi pracownicy udzielą Ci kompleksowej informacji.
Nasz telefon: (071) 359 09 50 / 666 09 77 80
Wyślij zapytanie na e-mail projektu
Nasz e-mail: inposterum.aktywni@gmail.com

Czas trwania projektu: od 01.01. 2010r. do 31.12.2010r.
wroclaw

Uruchomiliśmy bazę danych kompleksowej informacji o usługach społecznych oferowanych przez instytucje społeczne oraz organizacje pozarządowe działające we Wrocławiu.

Jeśli szukasz pomocy, skorzystaj z "Informatora Społecznego".

jeden procent
valid w3c xhtml  valid w3c css
Panele akustyczne