Trwające projekty

Centrum Wsparcie i Integracji

Projekt jest odpowiedzią na pojawiającą się potrzebę procesu pomagania obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszego kraju w wyniku działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy.

Zrealizowane projekty

Integracja Przez Edukację

Innowacyjne metody asystentury rodzinnej narzędziem wyrównywania szans rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Integracja Przez Inspiracje

Pozaformalne metody edukacji narzędziem wyrównywania szans młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Różni obywatele – jedno miasto

Aktywne Wrocławianki

Poradnictwo rodzinne

Flexi praca - promocja elastycznych form zatrudnienia

Asystent Rodziny - zawód przyszłości

Do zatrudnienia 1 krok

Asystent rodziny

"Wyobrazić Kino" (film)

Flexi praca! Promocja alternatywnych form zatrudnienia

Aktywni - Rehabilitacja Zawodowa i Społeczna Osób Niepełnosprawnych

Romowie i Gadziowie na jednym podwórku

Fundacja In Posterum

ul. Na Ostatnim Groszu 10/6
54-207 Wrocław
Nawiguj

Dane kontaktowe

694 006 696
Wykonanie
PRAGMAHEAD.COM