Nasza misja, nasze cele

Jesteśmy organizacją o charakterze non-profit wspierającą rodzinę w różnych dziedzinach życia. Celem nadrzędnym jest walka z wykluczeniem społecznym poprzez pomoc w rozwoju jednostki. Pomoc rozumianą jako dostęp do kompleksowej informacji i wsparcie w drodze do wytyczonego celu.

Wspieramy osoby i całe rodziny

Pomożemy:
  • planować własne działania
  • wykorzystywać własne zasoby oraz możliwości środowiska, w którym żyjemy
Uważamy, że najlepszym sposobem rozwiązywania problemów jest samoświadomość, samodoskonalenie i umiejętność kierowania własnym życiem. Nie dajemy gotowych rozwiązań, ale wspólnie planujemy i szukamy najlepszych sposobów na lepsze życie.

W jaki sposób możemy Ci pomóc?

Skupiamy się na doradztwie zawodowym, wsparciu psychologicznym grupowym i indywidualnym, poradnictwie socjalnym oraz aktywizacji społeczności lokalnej.

Nasza Fundacja to miejsce, gdzie:
  • spotkasz ludzi Ci życzliwych
  • nawiążesz nowe, ciekawe znajomości
  • możesz wykazać się własną inicjatywą i twórczym działaniem.

Dane fundacji

FUNDACJA IN POSTERUM
54-207 Wrocław
ul. Na Ostatnim Groszu 10/6

KRS: 0000180338
NIP: 894 27 80 597
REGON: 932959161

Nr konta:
40 1240 1994 1111 0010 0161 8889
Pekao S.A. I o/Wrocław

Fundacja In Posterum została powołana aktem notarialnym z dnia 23 października 2003 r. w oparciu o ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. W dniu 25 listopada 2003 uzyskała wpis do KRS pod numerem 0000180338. Od dnia 21 kwietnia 2004 r. Fundacja posiada status OPP w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zapoznaj się z naszym statutem

Fundacja In Posterum

ul. Na Ostatnim Groszu 10/6
54-207 Wrocław
Nawiguj

Dane kontaktowe

694 006 696
Wykonanie
PRAGMAHEAD.COM