inposterum
Kadra
drukuj paragraf    drukuj strone    do gory
Tworzymy zgrany zespół, który składa się z osób o różnorodnych kwalifikacjach, co zapewnia kompleksową pomoc osobom zgłaszającym się do naszej Fundacji. Naszą kadrę tworzą osoby posiadające doświadczenie zawodowe w pomaganiu osobom, które doświadczają różnego rodzaju problemów:

Iwona Tworek (prezes Fundacji)
Socjolog, pracownik socjalny z długoletnim stażem w zawodzie, od 5 lat na stanowisku doradcy zawodowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń zawodowych posiada własny, wypracowany warsztat indywidualnej pracy z osobą długotrwale bezrobotną. W ramach działań fundacji – prowadzi indywidualne i grupowe poradnictwo i doradztwo zawodowe oraz poradnictwo socjalne.

Jolanta Łoza (wiceprezes Fundacj)
Ukończone studia wyższe na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek socjologia - praca socjalna i służby społeczne. W ramach działań fundacji – prowadzi koordynację i administrację wszystkich projektów realizowanych przez fundację.

Ewa Jagusz(psycholog)
Osoba z długoletnim doświadczeniem w terapii indywidualnej i grupowej w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Odwykowej. Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – konsultant psycholog. Posiada doświadczenie w pracy z osobami wymagającymi wsparcia indywidualnego oraz w pracy z rodziną, nabyte podczas pracy zawodowej. Udziela indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Poradnictwo rodzinne w różnych rejonach Wrocławia”.

Anita Radziszewska
Socjolog, doradca zawodowy. Pracę w Fundacji In Posterum rozpoczęła w 2009 roku. Stale zaangażowana w tworzenie oraz realizację projektów aktywizacji społecznej i zawodowej. Specjalizuje się w indywidualnym poradnictwie zawodowym. Od 2014 odpowiedzialna za współpracę ponadnarodową.
Osoby współpracujące
drukuj paragraf    drukuj strone    do gory
Anna Jelenik (specjalista w zakresie doradztwa pedagogiczno – psychologicznego)
Absolwentka studiów podyplomowych "Szkoła Kontaktów Interpersonalnych", certyfikowany terapeuta Programu Simontona; W ramach działań fundacji – prowadzi warsztaty umiejętności społecznych oraz warsztaty umiejętności opiekuńczych dla rodziców.

Danuta Marszałek (specjalista w zakresie doradztwa pedagogiczno-psychologicznego)
Ukończone studia podyplomowe „Szkoła Kontaktów Interpersonalnych” W ramach działań fundacji – prowadzi warsztaty umiejętności społecznych oraz warsztaty umiejętności opiekuńczych dla rodziców.